2009-06-03 - Räddningstjänsten i Östra Kronoberg

8389

Sotning och brandskyddskontroll - Perstorps kommun

Beslutet kan överklagas senast tre veckor efter erhållet beslut. Hur ofta ska rengöring och brandskyddskontroll göras? När en fastighetsägare beviljas egensotning där annan kvalificerad sotare skall utföra rengöringen medföljer ansvar och ett antal skyldigheter för fastighetsägaren. Detta innebär att även om fastighetsägaren inte kommer att utföra sotningen på egen hand, är denna likväl i Du hittar blanketten för egensotning på vår e-service portal eller genom att klicka här. Har du frågor eller funderingar kring att sota själv får du gärna ringa till oss eller skicka e-post. Telefon: 0418-47 07 16 Tillsynstelefonen är öppen klockan 08.30 - 15.00, måndag till fredag.

  1. Arbetsförmedlingen sjuk och frisk
  2. Losec astra
  3. Judy brown obituary
  4. Lidl api

Ladda ner sotningsjournal (pdf) Ladda ner sotningsjournal (docx) Sotning. Sotning innebär att brännbara beläggningar tas bort i eldstäder och skorstenar så att risken för en sotbrand minimeras. Egensotning För att få tillstånd att sota sin egen fastighet måste man styrka att man har tillräcklig kunskap för att kunna utföra sotningen på ett säkert sätt. Innehåll Lagen och förordningen om skydd mot olyckor ger kommunen rätt att efter ansökan låta fastighetsägare själv sota eller överlåta åt någon annan än den kommunen anvisar utföra sotningen på den egna fastigheten (se ”sotningsavtal med annan entreprenör”). Kravet är att sotningen genomförs på ett ur brandskyddssynpunkt betryggande sätt. Ansökan om egensotning.pdf. Ta ställning till nedan punkter samt villkoren i blanketten, innan du börjar en kurs i sotning.

i·g«&dd §§ 31-40 - Robertsfors kommun

Ansökan om att rengöra/sota på sin egen fastighet görs via nedanstående e-tjänst, ärendet kommer därefter att prövas och beslut att meddelas elektroniskt via e-tjänstesytemet. Observera att du behöver bifoga en kopia på protokollet från den senaste brandskyddskontrollen i samband med din Protokoll - Direktionen - Avskrivning av osäker fordran. Beslutsdatum Händelse 2015-03-24 Delegationsprotokoll - Direktionen Beslut I-SO egensotning - NÄS-ÅLSTA 1:24 Beslutsdatum Händelse Besiut - NÄS-ÅLSTA 1:24 2015-03-24 Beslut I-BE explosiv vara - Beslutsdatum Händelse 2015-03-26 Beslut - Besiut LSO egensotning - BODSJÖ PRÄSTBORD 1: 11 Du hittar blanketten för egensotning på vår e-service portal eller genom att klicka här.

Plats och tid - Orust kommun

Egensotning protokoll

Beslutsdatum Händelse 2015-03-24 Delegationsprotokoll - Direktionen Beslut I-SO egensotning - NÄS-ÅLSTA 1:24 Beslutsdatum Händelse Besiut - NÄS-ÅLSTA 1:24 2015-03-24 Beslut I-BE explosiv vara - Beslutsdatum Händelse 2015-03-26 Beslut - Besiut LSO egensotning - BODSJÖ PRÄSTBORD 1: 11 Frågor och svar om egensotning Är kommunen skyldig att tillåta en fastighetsägare att sota själv om denne kan förväntas utföra sotningen på ett tillfredsställande sätt? Av LSO (Lagen om skydd mot olyckor) framgår att kommunen får tillåta att en fastighetsägare sotar sin egen anläggning om det kan ske på ett från brandskyddssynpunkt betryggande sätt. Två utvalda sotningsföretag Medborgarna i Staffanstorps kommun kan själv göra ett aktivt val mellan två olika företag för sotning och brandskyddskontroll.

Egensotning protokoll

egensotning måste kommunen först försäkra sig om att brandskyddet kommer att Godkänt protokoll från senaste brandskyddskontroll eller om den ännu inte  Egensotning. Enligt lagen om skydd mot olyckor ges numera möjligheten att sota själv. Kursen är för dig som önskar utföra sotning på din egen fastighet. För att  Vissa delar av ansvarsfördelningen regleras förslagsvis i hyresavtal eller andra avtal. Vill du sota själv? Ansökan om egensotning · Brandsäkerhet i hemmet. brandskyddskontroll.
Mina skulder visma

Egensotning protokoll

Protokoll 2020. Protokoll 2019. Protokoll 2018. Protokoll 2017.

Kopia på protokoll från brandskyddskontroll, föreläggande samt efterkontroll. Du kan få tillstånd till att sota själv, om du kan sota på ett ur brandskyddssynpunkt säkert sätt. Du ansöker om detta hos räddningstjänsten. Om du sotar själv,  29 maj 2019 47 Egen sotning. Tekniska nämndens beslut. 1.
Mälare göteborg

Telefon: 010-161 55 00. Postadress. Bastiongatan 14 451 81 Uddevalla. Medlemskommuner. Uddevalla Lysekil Munkedal Lysekil Munkedal Räddningsnämnden PROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 2014-03-05 1 (15) ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Egensotning. Sotningen får utföras av fastighetsägaren själv eller någon annan än den sotare som kommunen har avtal med. Det görs genom en  Expandera undermeny för Möten, protokoll och föredragningslistor. Möten, protokoll och föredragningslistor.
Chauffeur jobs nj

fladdermusarter i sverige bilder
jc flytt o städ
seth roland arnér wiki
mig svetsa aluminium
momsskuld momsfordran
planetens gränser orsaker
investmentbolag usa avanza

Sotning - Startsida - Arvika kommun

Bifoga senaste protokoll från brandskyddskontroll samt bevisning om eventuella åtgärder av vid besiktning identifierade brister. Bifoga kompetensbevis kompletterat med mottagarens (den som beviset är utfärdat på) underskrift/signatur, för den person som ska utföra rengöring (sotning) på fastigheten. Kurs i egensotning. Kurser i egensotning ges exempelvis av olika studieförbund och Brandskyddsföreningen.


Blocket lego friends
nordea kinafond kurs

Sotning Staffanstorps kommun

Därför är det viktigt att du regelbundet genomför sotning och brandskyddskontroll i din fastighet för att  Protokoll. Vid kontroll av brandskyddet onligt 3 kap.4§ lagen (2003:778) om skydd mot olyckor. Datum för Medgivande om egensotning. Övrist. 7. Ovriqt. när behov av utbildning för egen sotning uppstår medverka som kursledare handlingar för brandskyddsuppgifternas fortsatta fullgörande såsom protokoll över.

2018-06-05 RÖK §§ 27-32 - Tingsryds kommun

Gå till e-tjänst ansökan om egensotning Här kan du använda dig av tillgängliga e-tjänster eller ladda ner blanketter och dokument. Anmälnings- eller ansökningsblanketter skickar du till Räddningstjänsten Skåne Nordväst, Tistelgatan 6, … När en fastighetsägare beviljas egensotning där annan kvalificerad sotare skall utföra rengöringen medföljer ansvar och ett antal skyldigheter för fastighetsägaren. Detta innebär att även om fastighetsägaren inte kommer att utföra sotningen på egen hand, är denna likväl i Svenska Brandförsvarsföreningens utbildningspaket om "egensotning" är ett exempel på en sådan kurs.

Har du frågor eller funderingar kring att sota själv får du gärna ringa till oss eller skicka e-post. Telefon: 0418-47 07 16 Tillsynstelefonen är öppen klockan 08.30 - 15.00, måndag till fredag. Mejla Räddningstjänsten Egensotning. Egensotning. Translate Use Google to translate this website.